best

  • بهینه سازی دیتابیس با افزونه WP Optimize

    یکی از مهم ترین بخش های یک سایت بانک اطلاعاتی یا دیتابیس ، محسوب می شود که باید هر چه بیشتر در جهت بهینه کردن آن کوشا بود. برای بهینه سازی دیتابیس خود نیز می…