Version 1.62

  • دانلود افزونه WP-PostViews

    افزونه ی WP-PostViews  یکی از کاربردی ترین افزونه های وردپرس محسوب می شود و بسیار قابل توجه است  ، آخرین نسخه این افزونه برای دانلود قرار داده شده  است .